Georg Karl Pfahler 

"Achmed Nr. V" (1984)

Acryl auf Leinwand

200h x 200w cm
78.74h x 78.74w in

Georg Karl Pfahler

"Espan Midi VI" (1980)

160 x 160 cm

Georg Karl Pfahler

"Espan II" (1981)

200 x 200 cm

Georg Karl Pfahler

"Espan Midi VII" (1982)

160 x 160 cm

Georg Karl Pfahler

"Leda Meta Nr. I" (1984)

200 x 200 cm

Georg Karl Pfahler

"Leda Meta III" (1985)

160 x 160 cm

Georg Karl Pfahler

"Fra Firenze Nr. I" (1986)

160 x 190 cm

Georg Karl Pfahler

"Fra Firenze (G)" (1988)

200 x 200 cm

Georg Karl Pfahler

"Espan Nr. 69 A" (1989)

200 x 200 cm

Georg Karl Pfahler

"Espan Midi Nr. XX A" (1989-90)

160 x 160 cm

Back To Top